Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2019 - 2020 m. m. gimnazijos tarybos veiklos planas 2023-03-08 17:32:21 234.9 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-18 00:11:19 78.57 KB
2023-2027 mokslo metų strateginis planas 2023-02-26 13:13:49 1.18 MB
Korupcijos prevencijos programa 2022–2024 metams ir programos įgyvendinimo priemonių planas 2023-06-05 16:59:59 37.89 KB
Mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-18 00:12:40 25.32 KB
2018-2022 mokslo metų strateginis planas 2023-02-26 13:13:49 668.03 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimai 2023-02-26 13:13:49 441.31 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2023-05-25 14:58:14 47.8 KB
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu 2023-02-26 13:13:49 196.16 KB
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje priemonių planas 2019 m. 2023-03-08 16:34:22 424.78 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-02-26 13:13:49 897.56 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023-02-26 13:13:49 1.02 MB
2022 metų veiklos planas 2023-02-26 13:13:49 184.18 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023-02-26 13:13:49 1.23 MB
2021 metų veiklos planas 2023-02-26 13:13:49 1.1 MB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. 68.44 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2023-06-05 19:54:34 225.82 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:27 3.27 MB
Funkcinių civilinės saugos pratybų planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:46 132.83 KB
Priešgaisrinės saugos mokymo programa 2019 m. 2023-06-05 19:54:13 149.54 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 2023-12-14 07:39:18 489.95 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos 2023 m. strateginio plano įgyvendinimas 2024-03-05 09:38:40 182.26 KB
2024 METŲ VEIKLOS PLANAS 719.18 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 239.39 KB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 306.26 KB
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 241.35 KB
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 252.14 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 257.18 KB
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-02-23 11:46:12 205.67 KB
2023 m. birželio mėnesio renginių planas 2023-06-12 11:53:49 30.66 KB
2023 m. rugsėjo mėnesio renginių planas 2023-10-09 09:05:53 131.42 KB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-10-20 11:00:58 127.31 KB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 152.16 KB
2023 m. Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-03-03 21:18:16 139.31 KB
2024m. Sausio mėnesio veiklos planas

.

2024-03-03 21:17:48 152.1 KB
2024 Vasario mėnesio veiklos planas 2024-03-04 08:41:56 169.13 KB
2024 Kovo mėnesio veiklos planas 2024-03-04 08:42:24 160.75 KB
2024m. Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-04-08 13:05:46 125.28 KB
2024m. Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-03 09:09:47 136.36 KB
Kitos ataskaitos
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2020 metus vykdymo ataskaita 256.81 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaita 2019–2021 m. 2023-06-05 19:54:54 173.85 KB
Ataskaita apie ESPPP vykdymą 2021 m. 102.07 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2021 metus vykdymo ataskaita 180.23 KB
1.2 proc. parama
1,2 proc. GPM lėšų panaudojimas 2021 metais 195.7 KB