Ugdymo organizavimas

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d..

Ugdymo proceso trukmė:

 • 1 – 4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienų,
 • 5 – 8, I – II gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo diena,
 • III gimnazijos klasės mokiniams – 180 ugdymo dienos,
 • IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – 2022 m. lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – 2023 m. vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – 2023 m. balandžio 14 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

 • 1 – 4  klasėms mokiniams atostogų pradžia birželio 9 d.;
 • 5 – 8, I – II gimnazijos klasės mokiniams atostogų pradžia birželio 23 d.;
 • III gimnazijos klasės mokiniams atostogų pradžia birželio 16 d.;
 • IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus Švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai;
 • vasaros atostogos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Gimnazija įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio programas ugdymo procesą skirsto pusmečiais. Gimnazija nustatė ugdymo laikotarpių trukmę:

Pradinis ugdymas:

 • I pusmetis: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 20 d.;
 • II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. birželio 8 d.

Pagrindinis ugdymas:

 • I  pusmetis: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 20 d.;
 • II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. birželio 22 d.

III gimnazijos klasės:

 • I  pusmetis: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 20 d.;
 • II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. birželio 15 d.

IV gimnazijos klasės:

 • I  pusmetis: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. sausio 20 d.;
 • II pusmetis: nuo 2023 m. sausio 23 d. iki 2023 m. birželio 1 d.

Vidurinio ugdymo koordinavimo darbo grupė

Planas

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo