Logopedas

Logopedėmis gimnazijoje dirba

Ana Leonovič Logopedė

113B kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 15.00

7.20 – 8.00
15.00 – 17.30

11.00 – 11.30

Antradienis

8.00 – 13.30

7.20 – 8.00
9.30 – 10.00
13.30 – 15.00

11.00 – 11.30

Trečiadienis

8.00 – 15.00

7.20 – 8.00
15.00 – 17.00

13.00 – 13.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.00

7.30 – 8.00
9.30 – 10.00
12.00 – 12.30
15.00 – 17.30

11.00 – 11.30
Penktadienis 8.00 – 14.00

7.30 – 8.00
9.30 – 10.00
13.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais: darbų planavimui, kalbos ugdymo individualiųjų, pogrupių ir grupinių programų rengimui, mokinių kalbinių gebėjimų vertinimui, pasirengimui, pratyboms, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) konsultuoti logopedinių problemų turinčių mokinių ugdymo klausimais, darbui mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Diana Ivaško Logopedė

113A kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

15.00 – 16.00

 

 

Antradienis

15.00 – 16.00

12.05 – 13.05

 

Trečiadienis

15.00 – 16.00

13.30 – 15.00

 

Ketvirtadienis

13.00 – 15.00

 

 
Penktadienis  

 

 

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Informacija

Logopedo pagrindinis darbo tikslas - mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų tyrimas ir šalinimas.

Logopedo veikla

 • Koreguoti žodinę vaikų kalbą bei vystyti rišliąją kalbą.
 • Priešmokyklinės ir pirmos klasės mokinių rašymo, skaitymo sutrikimų profilaktika.
 • Lavinti pažintinius procesus.
 • Turtinti, tikslinti vaikų žodyną.
 • Mokyti kalbėti aiškiai, nuosekliai, rišliai, taisyklingai vartoti gramatines formas.
 • Lavinti foneminę klausą.
 • Lavinti garsinės analizės bei sintezės įgūdžius.
 • Lavinti dėmesį, atmintį, regimąjį suvokimą.
 • Šalinti rašymo ir skaitymo sutrikimus.
 • Su logopediniu darbu supažindinti mokinių tėvus bei mokytojus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo