Pradinis ugdymas

Už pradinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Vitalijus Romanovskis Direktorius


108B kabinetas

 

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Priėmimo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 17.15

10.00 - 11.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 16.15  

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.30 – 16.15 10.00 - 11.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 16.15 10.00 - 11.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 14.00 

 

11.30 - 12.00

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Informacija

Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1–4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.

Pradinio ugdymo tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Mokyklos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi  įvairaus dydžio grupėse, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Skiriamas dėmesys individualiai kiekvieno vaiko pasiekimų pažangai.

Sudarytos sąlygos dirbti inovatyviai naudojant šiuolaikines mokymo technologijas. Ugdymas vykdomas ne tik mokykloje, bet ir už mokyklos ribų, mokyklos socialinių partnerių edukacinėse aplinkose: muziejuose, lauko erdvėse ir kitur.

Pirmosios užsienio kalbos pradedama mokytis 2 klasėje. Informacinių technologijų pamokos skirtos 3 ir 4 klasėse.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 14.50 – 15.35
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo