Civilinė sauga

Už civilinę saugą gimnazijoje atsakingas asmuo

Vincas Jatkela Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Fizikos vyresnysis mokytojas
316 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Vadybinio darbo valandos

Priėmimo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 12.00
15.00 – 18.00

12.30 – 15.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 11.30
16.00 – 18.00

11.30 – 12.15
13.30 – 16.00

12.15 – 13.30

Trečiadienis

7.30 – 12.00
13.15 – 17.30

12.30 – 13.15

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 8.30
9.15 – 12.00
12.30 – 17.30

8.30 – 9.15

12.00 – 12.30

Penktadienis

7.30 – 12.00
12.30 – 7.00

 

12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl 2022-2024 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano tvirtinimo 2023-02-24 20:10:31 118.96 KB
2022-2024 metų ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas  2023-02-24 20:10:31 28.28 KB
Veiksmų kilus gaisrui planas 2022 m. 2023-02-24 20:10:31 102.65 KB
2022 metų ataskaita 2023-02-24 20:10:31 173.93 KB
CS 2022 mokymo programa 2023-02-24 20:10:31 493.41 KB
Pratybų organizavimo ataskaita 2022 m. 2023-02-24 20:10:31 330.65 KB
CS nuotolinio mokymo organizavimas 2022 m. 2023-02-24 20:10:31 303.67 KB
Materialinių išteklių žinynas 2023-02-24 20:10:31 97.87 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2019 m. 2023-02-24 20:10:31 3.27 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2020 metus vykdymo ataskaita 256.81 KB
Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė patikslinimas 552.93 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių planas 2023-06-05 19:54:34 225.82 KB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaita 2019–2021 m. 2023-06-05 19:54:54 173.85 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:27 3.27 MB
Funkcinių civilinės saugos pratybų planas 2019 m. 2023-06-05 19:53:46 132.83 KB
Priešgaisrinės saugos mokymo programa 2019 m. 2023-06-05 19:54:13 149.54 KB
Ataskaita apie ESPPP vykdymą 2021 m. 102.07 KB
Ekstremaliųjų situacijų 2019–2021 m. prevencijos priemonių plano už 2021 metus vykdymo ataskaita 180.23 KB
COVID-19
Įsakymas dėl atsakingo už Covid ligos valdymą gimnazijoje 2023-06-05 19:43:02 174.97 KB
Įsakymas dėl atsakingo už maisto davinių išdavimo organizavima mokiniams skyrimo 2023-06-05 19:42:03 279.09 KB
Įsakymas dėl darbuotojų darbo grafikų, esant karantinui 2023-06-05 19:44:25 593.27 KB
Įsakymas dėl darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašo tvirtinimo 2023-06-05 19:44:47 167.96 KB
Įsakymas dėl galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizės patikslinimo 2023-06-05 19:45:12 192.09 KB
Įsakymas dėl konsultacijų IV klasių mokiniams organizavimo, švietimo pagalbos teikimo pradinio ugdymo ir 5 kl. mokiniams nuo gegužės 25 d. 2023-06-05 19:45:41 668.29 KB
Įsakymas dėl kontaktinio ugdymo pauzės 5-12 klasėms, esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:47:42 378.53 KB
Įsakymas dėl neformaliojo ugdymo veiklos organizavimo 2023-06-05 19:47:58 441.41 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pradinėse klasėse ir PUG grupėse esant nepalankiai epideminei covid-19 situacijai 2023-06-05 19:48:26 395.75 KB
Įsakymas dėl nuotolinio ugdymo pratęsimo 2023-06-05 19:48:42 282.36 KB
Įsakymas dėl pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo, plano 2023-06-05 19:48:58 934.71 KB
Įsakymas dėl planšetiniu kompiuterių išdavimo mokiniams covid-19 karantino atveju 2023-06-05 19:49:20 234.02 KB
Įsakymas dėl sporto ir choreografijos salių naudojimo nuo 2020-05-20 2023-06-05 19:49:38 281.14 KB
Įsakymas dėl ugdymo proceso nuotoliniu būdu organizavimo taisyklių patvirtinimo 2023-06-05 19:50:02 759.5 KB
Įsakymas dėl vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo ir detaliojo veiklos plano tvirtinimo 2023-06-05 19:50:19 628.81 KB
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklės 2023-06-05 19:44:03 204.42 KB
Covid ligos valdymo priemoniu planas 2023-06-05 19:37:44 1.26 MB
Darbo karantino salygomis planas 2023-06-05 19:37:44 1.22 MB
Darbuotoju nuotolinio darbo tvarkos aprasas 2023-06-05 19:37:45 210.4 KB
Įsakymas dėl ugdymo pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 7.96 MB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo