Psichologas

Psichologas nėra tavo priešas
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologinę pagalbą gimnazijoje teikia

Lucija Chaleckaja Psichologė

306A kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pedagoginis darbas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

16.40 – 18.50

 

 

Antradienis

7.10 – 8.00

10.00 – 12.00

12.30 – 16.40

16.40 – 19.00 8.00 – 10.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

 

16.40 – 18.50    

Ketvirtadienis

 

16.40 – 18.50    
Penktadienis

7.10 – 11.10

11.40 – 16.40

16.40 – 18.50

  11.10 – 12.30

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Viktorija Anikanova Psichologo asistentė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

 

 

 

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

 

 

 

Ketvirtadienis

 

 

 
Penktadienis    

 

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

Informacija

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Mokyklos psichologo pagalbos sritys

 • Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.
 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi

 • Mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas).
 • Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Parengta pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“2011 m. liepos 5 d. Nr. ISAK-1215.

SVARBU. Psichologui pateikta informacija yra konfidenciali - tai reiškia, kad tai, ką Tu pasakoji psichologui, liks tik tarp Tavęs ir psichologo.

Mieli tėveliai ir mokytojai, jūs taip pat esate laukiami pasidalinti įvairiais rūpesčiais, sunkumais ir konsultuotis įvairiais jums rūpimais klausimais, susijusiais su vaikų mokymu(si), savijauta, bendravimu ir pan.,  - tikrai neliksite vieni. 

Tik kartu – specialistų, tėvų ir mokytojų – sprendžiamos problemos ir įveikiami sunkumai padės vaikams/mokiniams patenkinti jų individualius psichoemocinius poreikius, stiprinti jų socialinę adaptaciją ir integraciją bei sėkmingai siekti akademinių rezultatų.

Dokumentai

Psichologas Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2017 m. 2023-03-08 16:30:37 236.64 KB
Adaptacija pirmokams ir rekomendacijos tėvams 14.44 MB

Psichologo pranešimai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35