Vizija, misija, vertybės ir filosofija

Mokyklos vizija

Atvira, besimokanti, demokratiška, motyvuojanti, turinti gerą materialinę bazę, teikianti kokybiškas švietimo paslaugas Gimnazija. Ugdanti savarankišką, nuolat tobulėjantį, vertinantį dvasines bei dorovines vertybes, puoselėjantį tradicijas, teisingą, kritiškai mąstantį, siekiantį asmeninės pažangos ir gyvenimo sėkmės Lietuvos pilietį.

Mokyklos misija

Gimnazija, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaranti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo ir ugdymosi kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su mokinių tėvais, socialiniais partneriais, atvira visuomenei, rengianti nuolat tobulėjantį mokinį. Teikti grįstą šiuolaikinėmis inovatyviomis technologijomis, kūrybiškumą skatinančiais metodais ir edukacine aplinka, kiekvienam mokiniui pagal jo poreikius ir galimybes.

Vertybės ir filosofija

Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka egzistuoti, reikia būti; neužtenka norėti, reikia veikti.

Vertybės: 

 • atsakingumas ir pagarba;
 • mokymasis ir mokslas;
 • nuolatinis tobulėjima;
 • sveikata.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo