Mokinių maitinimas

Už nemokamą mokinių maitinimą gimnazijoje atsakinga

Jevgenija Petrucina Socialinė pedagogė

109 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinės darbo valandos

Nekontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 15.30

15.30 – 18.30

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 15.00

15.00 – 18.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00

16.00 – 18.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

16.00 – 18.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.30 – 13.00

13.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Nekontaktinės darbo valandos skiriamos: apsilankymui mokinių namuose, bendradarbiavimui su kitomis institucijomis, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už mokyklos ribų.

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Informacija

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija)

Informacija dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamo maitinimo

Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo arba pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant bendrų visos šeimos gaunamų pajamų.

Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas ir vyresnių klasių mokiniams, tačiau tuomet yra atsižvelgiama į jų šeimos pajamas.

Nemokamas maitinimas skiriamas vaikams nepriklausomai nuo gaunamų pajamų

Nuo 2020 m. rugsėjo nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas visiems priešmokyklinukams ir pirmokams.

Svarbu

Nuo 2021 m. rugsėjo nemokamas maitinimas skiriamas visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti nemokamą maitinimą?

Svarbu

Nuo 2021 m. liepos 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo, t. y. „automatiškai“.

Kodėl skiriamas nemokamas maitinimas neatsižvelgiant į pajamas?

Nemokamas maitinimas skiriamas siekiant įtraukti kuo daugiau mažųjų ir norint ugdyti jų sveikos gyvensenos įpročius, nuo mažens lavinti ir formuoti sveikesnius mitybos pasirinkimus, kurie galėtų tęstis visą gyvenimą ir lemti jau suaugusio žmogaus gyvenimo kokybę.

Nemokamas ikimokyklinukų ir pirmokų maitinimas ne tik užtikrina sveikesnį mokinių maitinimąsi, bet ir mažinama socialinė atskirtis, o kartu iš dalies sprendžiama ir patyčių problema, mat anksčiau toks maitinimas buvo skiriamas tik mažesnes pajamas gaunančių šeimų vaikams.

Vyresnių mokinių nemokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas, kaip ir anksčiau, teikiamas bet kokio amžiaus mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, jei:

 • Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192 Eur).
 • Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur), bet įvertinamos kitos aplinkybės: šeimą užklupo liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai vaiką augina vieniša mama arba tėtis, kai šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, kai bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus.
 • Išimties atvejais savivaldybių administracijos turi teisę skirti nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (320 Eur).

Mokiniams iš nepasiturinčių šeimų nemokamas maitinimas gali būti skiriamas tiek mokyklose, tiek mokyklų organizuojamose vasaros stovyklose.

Svarbu

Nemokamą maitinimą pageidaujantiems gauti vyresnių klasių mokiniams iš nepasiturinčių šeimų reikia užpildyti prašymą paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), savivaldybėje, seniūnijoje arba mokymo įstaigoje. Prašymą galima pildyti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

Dokumentai

Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis ir pasiūlymas 2021 m. 2023-02-24 11:24:58 1.46 MB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-07 19:59:26 202.01 KB
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2018 m. 2023-03-07 19:59:30 433.65 KB
Valgiaraščiai
Penkių dienų laisvo pasirinkimo valgiaraštis 2023 -2024 m. m.

ir 

Laisvo pasirinkimo patekalai 2023-2024


2023-11-28 10:12:55 3.29 MB
15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 5-10 metų vaikų 2023-02-24 12:45:08 4.11 MB
Valgiaraščio vertinimo pažyma 6-10 m. 2018 m. 2023-02-24 12:45:08 474.96 KB
15 dienų nemokamo maitinimo valgiaraštis 11 ir vyresnių metų vaikų 2023-02-24 12:45:08 2.54 MB
Valgiaraščio vertinimo pažyma 11 m. ir vyresni 2018 m. 2023-02-24 12:45:09 490.77 KB

Maitinimo paslaugą gimnazijoje teikia

UAB „Cirtana“
Į. k. 125301457

UAB „Cirtana“ direktorius:
Lukas Stankevičius

Siekdama užtikrinti vaikų sveikatai palankų maitinimą, įmonė dirba vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija).

Valgyklos valgiaraščiai yra sudaromi atsižvelgiant į Aldonos Bičiušienės leidinį „Perspektyviniai valgiaraščiai. Technologinės kortelės“ ir jie yra suderinti su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.

UAB „Cirtana“ Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas išduotas 2016 m. gegužės 5 d. Valstybinės maisto ir veterinarijo tarnybos, pažymėjimo Nr. 69M2-36.

Norėtume informuoti, kad maisto produktai į Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos valgyklą gaunami iš šių tekėjų:

Pieno produktai:

AB "Žemaitijos pienas"

Lietuviška mėsa ir jos produktai:

UAB „Olkusjana“

UAB „ABELA“

Bakalėja:

UAB „ Eurohorecana“

Vaisiai ir daržovės:

M. Deveikio P.Į“ Trakų daržovės“, UAB „Samsonas“

Bufeto prekės:

UAB „Osama“, UAB „Dasella“

Plovimo, valymo, dezinfekavimo priemonės

UAB „Rankšluostukas“

UAB „Cirtana“ technologė Regina Langvinienė

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo