Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros specialistu gimnazijoje dirba

Vitalijus Romanovskis Karjeros specialistas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 5 243 2555

El. paštas Rašyti

Informacija

Ugdymo karjerai specialisto tikslas – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką. 

Karjeros specialisto funkcijos

 • Skatina mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.
 • Sudaro sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą. bei užtikrina karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą. ugdo mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai (kryptingai) vystyti (plėtoti) savo karjerą.
 • Plėtoja supratimą apie darbo galimybes ir karjerą, gilina gebėjimą analizuoti darbo rinkos padėtį.
 • Ugdo pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
 • Skatina gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.
 • Išugdo gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, spręsti karjeros vystymo (plėtojimo) klausimus, priimti ir įgyvendinti karjeros sprendimus.
 • Padeda mokiniui stiprinti savo sąmoningumą, motyvaciją ir atsakomybę už sprendimus.
 • Teikia kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo), profesinio veiklinimo paslaugas mokyklos mokiniams.

Dokumentai

Karjeros specialistas Atnaujinta Dydis
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2019 m. 2023-03-08 16:55:51 379.85 KB
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022-2023 m. 68.44 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.50 – 15.35
Logo